HISTORY OF PLACEMENT

Throughout its history, PDS has trained and placed its workers in many work sectors in many countries.

Industrial

Factory workers (Malaysia & Taiwan)

Notable Clients:

 • Sony EMCS (Malaysia) Sdn Bhd
 • Sunchirin Industries (Malaysia) Bhd.
 • NXP Sdn. Bhd.
 • Asia NDK Sdn. Bhd.
 • Yong sheng leng dong shi pin gongye gu fen you xian gong si
 • Yu cheng zhuang ding gu fen you xian gong si
 • Ji fu zhuang ge chang you xian gong si
 • Shen mao da qi ye you xian gong si
 • Huang yi xing ye gu fen you xian gong si
 • Yu hong cai se yin shua you xian gong si
 • Huei sheng
 • Lien jeng
 • Cing pan
 • Cin cou hai yang
 • Jang thai

Health

Nurses (Singapore & Taiwan) & Caretakers (Singapore & Taiwan)

Notable Clients (Nursing home/hospitals/clinics):

 • Taipei shi si li huai ze lao ren yang hu suo
 • Taipei xian hong shi zi hu li zhi jia
 • Si li hui hong lao ren yang hu zhong xin
 • Kaoshiung se li fo sin yang hu ce cia
 • Cia en lao ren
 • Ta jien yi yen
 • Huei an yang hu
 • Lien an hu li
 • Huei an yang hu
 • Lien an hu li
 • NTUC
 • St. Andrew’s Community Hospital
 • St. Theresa’s Home
 • Lion’s Home for the Elders

Fisheries

Fisherman (Taiwan and Japan) & Ship crew (Taiwan and Japan)

Notable Clients:

 • Yu yuan no. 18
 • Shun yi no. 66
 • Xie yi no. 26
 • Gong rong no. 23
 • De cheng no.186
 • Hong sheng fa no.6
 • Hong yun hao
 • Jin fu xiang no.6
 • Shi cheng no.3
 • Rui de li hao
 • Xin feng ying no. 86

Construction

Construction workers (Algeria & Malaysia)

Hospitality

 • Hotel staff (K.S.A)
 • Restaurant chefs (K.S.A)
 • Spa workers (Malaysia & local hotels in Bali and Jakarta)
 • Cleaning service staff (K.S.A. & Malaysia)

Transportation

 • Drivers (K.S.A & U.A.E)